Gynekolog

Elisabeth Møller Strand, Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Elisabeth har sin grunnutdanning i medisin fra Philipps-universität Marburg i Tyskland. Hun er spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp i Norge, og har arbeidserfaring fra både det offentlige og private helsevesenet.  Elisabeth har tidligere arbeidet ved Helgelandssykehuset, Sykehuset i Vestfold og hos Drammensgynekologen før hun startet egen praksis i Tønsberg.

Elisabeth er medlem av  “Den norske legeforening” , “Norsk gynekologisk forening” og "Vulvaforum".

Elisabeth tar også imot pasienter med spesielle behov.

 

Michael Tomala, Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Michael studerte medisin i Krakow på det renomerte universitetet "Collegium Medicum Jagellonian University", grunnlagt 1364. Han har spesialisert seg i gynekologi ved Norges største universitetssykehus - Rikshospitalet, Ullevål, Radiumhospitalet og Akershus Universitetssykehus. De siste årene jobbet han ved Sykehuset i Vestfold. Han har bred erfaring med utredning og behandling av underlivsplager og underlivssykdommer, samt oppfølging av gravide.  

Michael er medlem av Den norske legeforandring, Norsk gynokologisk forening, Oslo gynekologiske forening, Norsk forening for ultralydsdiagnostikk og European society of gynecology. 

 

Sabine Ehrig, Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Sabine studerte medisin ved Georg August Universitet i Göttingen/Tyskland med avsluttende eksamen i 2002. Hun ble godkjent spesialist i gynekologi og obstetrikk i 2009. Siden har hun jobbet som overlege ved Helgelandssykehuset Sandessjøen, og fra 2018 ved Sykehuset i Vestfold. Fra høsten 2019 startet hun som privat-praktiserende gynekolog. Sabine er fast vikar for Elisabeth.

Sabine har lang og bred klinisk erfaring innen faget. Hun er medlem av Den norske legeforeningen, Norsk gynekologisk forening, Praktiserende spesialisters landsforening, Vulvaforum og Buskerud legeforening. 

 

Vestfold Gynekologi, Olsrød Park Tønsberg, Gauterødveien 6B, 3154 Tolvsrød
33 30 19 00